Breaking News

โปรแกรม

ประกาศ!! ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม โปรแกรม SSOP-v2018.10.611022 กรณีติด C เพิ่มเติม

ลำดับ รายการ วันที่
8. การปรับปรุงโปรแกรมระบบจัดทำข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม SIP09M รุ่น 1.2.1 14 พฤศจิกายน 61
7. SSOP-v2018.1.0.611026 29 ตุลาคม 2561
6. SSOP-v2018.1.0.611022 24 ตุลาคม 2561
5. SSOP-v2018.1.0.611012.7z_ปรับปรุง กรณีมีการจ่ายร่วม (เพิ่มเติม) 12 ตุลาคม 2561
4. SSOP-v2018.1.0-Structure.sql 11 ตุลาคม 2561
3. คู่มือการใช้งานโปรแกรมเบิกค่ารักษาพยาบาล SSOP 11 ตุลาคม 2561
2. โปรแกรม SSOP-v2018.1.0.611011 11 ตุลาคม 2561
1. SSFull1.2.exe    // SIP09 ** โปรแกรมจาก สกส.** 12 ตุลาคม 2561

หมายเหตุสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณชวดล วงค์กิตติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เบอร์โทรติดต่อ : 043-518200 ต่อ 8005 คุณชวดล วงค์กิตติ

เบอร์โทรติดต่อ : 043-518200 ต่อ 2109, 2024 งานประกันสังคม ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด