Breaking News

ข่าวสาร

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนานำร่อง 3 อำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด SMART 101

มิถุนายน 14, 2022

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเ […]

Read More

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด SMART 101

มิถุนายน 7, 2022

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ปล […]

Read More

ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 7

พฤษภาคม 26, 2022

ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง […]

Read More

Best practice CSOP Claim เบิกจ่ายตรง OPD โปรแกรมจัดเก็บรายได้

พฤษภาคม 26, 2022

Best practice CSOP Claim เบิกจ่ายตรง OPD โปรแกรมจัดเก็บ […]

Read More

ประชุมการจัดบริการลดความแออัด เพิ่มความสะดวกห้องฉุกเฉินคุณภาพ

มีนาคม 28, 2021

ประชุมการจัดบริการลดความแออัด เพิ่มความสะดวกห้องฉุกเฉิน […]

Read More

ประชุมคณะกรรมการรายงานข้อมูลภาพรวมขององค์กร (Dashbord)

มีนาคม 17, 2021

ประชุมคณะกรรมการรายงานข้อมูลภาพรวมขององค์กร (Dashbord)ณ […]

Read More

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

กุมภาพันธ์ 19, 2021

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day / 5 สวันท […]

Read More

ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การขออนุเคราะห์ค่ารักษา

กุมภาพันธ์ 19, 2021

ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การขออนุเคราะห์ค่ารักษา (พ.ร.บ […]

Read More