Breaking News

กลุ่มงานประกันสุขภาพแนะนำการใช้งานโปรแกรม NSHO Authen Code งานARIและเวชระเบียน

กุมภาพันธ์ 21, 2022

กลุ่มงานประกันสุขภาพแนะนำการใช้งานโปรแกรม NSHO Authen C […]

Read More

กลุ่มงานประกันสุขภาพแนะนำการใช้งานโปรแกรม NSHO Authen Code งานANC,กายอุปกรณ์,เวชกรรมฟื้นฟู,คัดกรองโควิด 19

กุมภาพันธ์ 21, 2022

กลุ่มงานประกันสุขภาพแนะนำการใช้งานโปรแกรม NSHO Authen C […]

Read More

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมดูระบบและการแก้ไขปัญหาการเคลม 16 แฟ้ม ของ สปสช

กุมภาพันธ์ 21, 2022

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมดูระบบและการแก้ไขปัญหา […]

Read More

ติดตั้งและแนะนำการใช้งานโปรแกรมNSHO Authen Code

กุมภาพันธ์ 21, 2022

ติดตั้งและแนะนำการใช้งานโปรแกรมNSHO Authen Code กลุ่มงา […]

Read More

กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

กรกฎาคม 16, 2021

โรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานศูนย์จัดเก็บรา […]

Read More

ประชุมการจัดบริการลดความแออัด เพิ่มความสะดวกห้องฉุกเฉินคุณภาพ

มีนาคม 28, 2021

ประชุมการจัดบริการลดความแออัด เพิ่มความสะดวกห้องฉุกเฉิน […]

Read More