Breaking News

Download : การปรับปรุงโปรแกรมระบบจัดทำข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม SIP09M รุ่น 1.2.1

Download : การปรับปรุงโปรแกรมระบบจัดทำข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม SIP09M รุ่น 1.2.1
วันที่
        25 ต.ค. 61
     โปรแกรมระบบจัดทำข้อมูลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในประกันสังคม SIP09M รุ่น 1.2.1 มีการปรับปรุง โครงสร้าง table ที่จัดเก็บข้อมูลได้ปรับขนาดของ “code” ซึ่งเป็น field สำหรับรหัสรายการเบิก เปลี่ยนจากขนาด 6 ตัวอักษร เป็น 8 ตัวอักษร เพื่อรับรหัส TMT ที่ได้ขยายขนาดเป็น 7 ตัวอักษร
      โปรแกรมรุ่นก่อนหน้าที่ code มีขนาด 6 ตัวอักษร หากใช้บันทึกรายการเบิกที่อ้่างอิงรหัสรายการเบิก จากแฟ้ม MedEqDev ที่มีรายการยาใหม่ตั้งแต่ปี 2560 ที่ใช้รหัส 7 หลัก รหัส code จะเก็บบันทึก เพียง 6 หลักเท่านั้น ทำให้ไม่ได้รหัสรายการที่ถูกต้อง สถานพยาบาลในระบบประกันสังคม มีรายการเบิกเพิ่มเติม (additional payment) ที่เป็นยาใหม่มีรหัส 7 หลักอยู่หลายรายการ จึงจำเป็น ที่จะต้องปรับปรุง SIP09M ให้เป็นรุ่นที่รองรับงานนี้ได้
คำแนะนำ ***
       ขอให้สถานพยาบาลระบบประกันสังคมทุกแห่งปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นรุ่นล่าสุดนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม เพราะการปรับโครงสร้างแฟ้มจะรองรับการใช้ MedEqDev รุ่นใหม่ๆ ที่ชนาดของรหัสเป็น 7 หลักขึ้นไปได้
** Download โปรแกรมและขั้นตอน **
           การปรับปรุงโปรแกรม SIP09m ควรมีโปรแกรม SIP09m อยู่แล้ว
        1. Download โปรแกรม SSIP09 รุ่นปรับปรุง sip09m_upd.zip เก็บไว้ใน Drive C:\ (หรือโฟลเดอร์อื่นที่สถานพยาบาล                  กำหนดเอง)เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
        2. Unzip ไฟล์ sip09m_upd.zip จากโฟลเดอร์ที่สถานพยาบาลกำหนดใน 1. จะได้ไฟล์ชื่อ readme.txt และ
             sip09m_upd2018.exe
        3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ sip09m_upd2018.exe แล้ว คลิกปุ่ม “unzip”
        4. หลังการ unzip คลิกปุ่ม OK, Close
 สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *