Breaking News

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบันทึกสรุปเวชระเบียนและการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบันทึกสรุปเวชระเบียน
และการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐น.
ณ ห้องประชุมชั้น๓ อาคารมะเร็งฯ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *