Breaking News

ประชุมหารือ กองทุนระบบบริการฝากครรภ์,ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและกลุ่มอาการดาวน์)

ประชุมหารือ กองทุนระบบบริการฝากครรภ์,ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และกลุ่มอาการดาวน์)
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

กองทุนระบบบริการฝากครรภ์,ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และกลุ่มอาการดาวน์)
กองทุนระบบบริการฝากครรภ์,ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และกลุ่มอาการดาวน์)
กองทุนระบบบริการฝากครรภ์,ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และกลุ่มอาการดาวน์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *