Breaking News

รายงานสรุปการขอเบิกชดเชยค่าการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ ปี ๒๕๖๔ (Seamless for DMIS)

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
อ้างอิงจาก ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless for DMIS)
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
อ้างอิงจาก ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless for DMIS)
เดือน เมษายน ๒๕๖๔
อ้างอิงจาก ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless for DMIS)
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
อ้างอิงจาก ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless for DMIS)
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
อ้างอิงจาก ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless for DMIS)
เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
อ้างอิงจาก ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless for DMIS)
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
อ้างอิงจาก ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless for DMIS)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *