Breaking News

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนาอำเภอหนองฮี พื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้นแบบ SMART 101

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนาอำเภอหนองฮี พื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้นแบบ SMART 101

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการป้องกัน และแก้ไขยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการ SMART 101 (สมาร์ทร้อยเอ็ด) เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ภายใต้แผนงานป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้อำเภอหนองฮี เป็นอำเภอต้นแบบ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยที่มีอาการ ทางจิตจากการใช้สารเสพติด มีการบำบัดรักษา ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี ประธานเปิดโครงการ เพื่อชี้แจงการใช้ Application ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลผู้ป่วย จิตเวช ยาเสพติด ให้เครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรม ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมี นางชุมสาย พันแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน

อ้างอิง ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 3 มิถุนายน 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *