Breaking News

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนานำร่อง 3 อำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด SMART 101

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการ SMART 101 (สมาร์ทร้อยเอ็ด) เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ภายใต้แผนงานป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนำร่องใน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอหนองฮี และอำเภอเสลภูมิ เป็นอำเภอต้นแบบ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต จากการใช้สารเสพติด จัดบริการบำบัดรักษา ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปัญญาวราภรณ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลเสลภูมิ นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ประธานเปิดโครงการ เพื่อชี้แจงการใช้ Application ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช
ยาเสพติด ให้เครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมี นพ.ธงชัย เสรีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คนและวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด นพ.ธงชัย เสรีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด พร้อมด้วย พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ประชุมชี้แจ้งการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยใช้ Application Smart Telemind 101 สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด และผู้เกี่ยวข้องที่การเข้าระงับเหตุผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต คลุ้มคลั่ง จำนวน 40 คน

นพ.ธงชัย เสรีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 11 มิถุนายน 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *